Tin tức sự kiện  >> Tin khác
(Đăng lúc: 08/09/2020 04:43:03 PM)
Quyền hạn của Cảnh sát giao thông
Theo quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA, ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, quyền hạn của cảnh sát giao thông được quy định như sau:

1. Các trường hợp được dừng phương tiện của Cảnh sát giao thông

Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an (Thông tư 65) được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BCA (Thông tư 01), nên quy định về các trường hợp được dừng phương tiện cơ bản nội dung không thay đổi và được kết cấu lại thành 04 trường hợp Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, gồm:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; 

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

- Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông đề nghị dừng các phương tiện tham gia giao thông (Nguồn: Internet)


2. Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

Quy định tại điều 8, Thông tư số 65 quy định

- Được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (sau đây viết gọn là phương tiện giao thông) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật; kiểm soát việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

- Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

- Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

-  Được trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

- Được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Thực hiện các quyền hạn khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản quy định này cũng được kế thừa từ Thông tư 01 trước đây.

3. Về Thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát

 Căn cứ Điều 14 Thông tư số 65 thì các Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông;  Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách sẽ được thông báo công khai theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân biết, giám sát.

- Hình thức thông báo công khai:  Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị; Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

- Nội dung thông báo công khai:  Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; Thời gian thực hiện kế hoạch.

Như vậy, cá nhân, tổ chức căn cứ vào các hình thức công khai để theo dõi, nắm bắt các kế hoạch tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, thực hiện quyền giám sát của mình theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Thông tư số 65 quy định tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh, thì có thể cung cấp cho đơn vị Cảnh sát giao thông nơi xảy ra vụ việc thông qua thư điện tử, đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp.

Tổ chức, cá nhân phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông; Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo địa điểm, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, hình ảnh để Nhân dân biết cung cấp.

Thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp nhận tài liệu, hình ảnh vi phạm do cá nhân, tổ chức cung cấp (nguồn: Internet)


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh, cán bộ Cảnh sát giao thông báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền để thực hiện biện pháp xử lý:

- Trường hợp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách thì tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông, kiểm soát, phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định.

- Trường hợp không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát hoặc hành vi vi phạm được phản ánh đã kết thúc thì thực hiện biện pháp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật như tiến hành xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện; gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông chưa đến trụ sở cơ quan Công an đã ra thông báo để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục gửi thông báo đến Công an cấp xã để phối hợp xử lý.

Trong quá trình xác minh, xử lý lực lượng Cảnh sát giao thông dùng nhiều biện pháp khác nhau để xem xét, làm căn cứ xử phạt để đảm bảo tính khách quan, xác thực trong việc xử lý. Nếu xác định thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả, thì Cảnh sát giao thông sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trung Tẩn

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT
CAMERA GIAO THÔNG
TIỆN ÍCH
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 774
Hôm qua: 1,060
Tuần này: 3,780
Tuần trước: 5,092
Tháng này: 69,265
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: 847,704
Số người online: 402

Bản quyền © 2014 thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Hà Hoàng Việt Phương - Phó Trưởng Ban

    SĐT: 055.3829827;  Fax: 055.3711554;   Email: atgt.qng@gmail.com

Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi

Phát triển bởi Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi