Tin tức sự kiện  >> Tin trong tỉnh
(Đăng lúc: 29/04/2022 01:59:05 PM)
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ
Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 68/KH-UBND thay thế Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 24/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Kế hoạch số 68/KH-UBND đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm:

1. Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 05/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khắc phục ùn tắc giao thông thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình. 

Hoàn thiện mô hình, chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông gắn với áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch có liên quan như: Quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn, các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải…; đồng thời, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

3. Bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa.

4. Đẩy mạnh thực hiện các đề án tái cơ cấu dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả kết nối các loại hình vận tải để giảm áp lực cho vận tải đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong đô thị, khu vực đông dân cư. Kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác quản lý, kiểm định chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; thực hiện việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

6. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Trên cơ sở Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 và nội dung tại Kế hoạch này; các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông đã đề ra; báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, theo dõi) chậm nhất ngày 10/5/2022.

Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị, địa phương nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn hoặc thuộc trách nhiệm quản lý mà nguyên nhân xác định đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhưng chưa khắc phục.  

Ngoài ra, tại Kế hoạch số 68/KH-UBND giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những đơn vị chưa nghiêm túc việc thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hằng quý và cuối năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định./.

 

 

Phi Nhớ
THÔNG TIN CẦN BIẾT
CAMERA GIAO THÔNG
TIỆN ÍCH
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Hôm qua: 1,057
Tuần này: 3,794
Tuần trước: 4,364
Tháng này: 81,785
Tháng trước: 146,993
Tổng lượt truy cập: 1,201,885
Số người online: 775

Bản quyền © 2014 thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phong - Phó Trưởng Ban

    SĐT: 055.3829827;  Fax: 055.3711554;   Email: atgt.qng@gmail.com

Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi

Phát triển bởi Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi