Tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý, sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do UBND cấp huyện quản lý
Ngày đưa:  10/05/2022 02:43:21 PM In bài
Ngày 06/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2109/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý, sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do UBND cấp huyện quản lý.
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung.

1. Đối với đường bộ: Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh, nhất là kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, sửa chữa gia cố kịp thời các vị trí có nguy cơ thiệt hại nặng gây đứt đường ách tắc giao thông khi mưa lớn kéo dài.

Chỉ đạo lực lượng có chức năng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ, quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ như: Chạy quá tốc độ cho phép, chở vật liệu (gỗ dăm, cát, đất, đá,...) rơi vãi xuống mặt đường, chở hàng quá tải, quá khổ,… Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; không lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ; không phơi rơm rạ, nông sản trên đường bộ…

2. Đối với đường sắt: Ưu tiên thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở đường sắt qua địa phận do địa phương quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt, đường bộ đến các tầng lớp Nhân dân; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch dừng, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên phần đường bộ do địa phương quản lý tại các đường ngang theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong phạm vi đất dành cho đường sắt; tăng cường kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

 

Thanh Quang

Bản quyền ©2014 Ban An toàn giao thông Quảng Ngãi